Lou leert kleuters omgaan met diversiteit

  • 13 juni 2016

Cavaria, de belangenorganisatie van holebi's en transgenders, heeft in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant het leesboek 'Lou' uitgebracht, dat kleuterleerkrachten handvaten aanreikt om in hun lessen het gebruik van stereotype beelden over jobs, de gezinssamenstelling of de samenleving te doorbreken. 

Met het boekje wil de provincie Vlaams-Brabant iets doen aan het gebruik van eenzijdig stereotiepe beelden in de Vlaamse schoolboeken en didactisch materiaal: een blanke samenleving, traditionele gezinnen bestaande uit mama, papa en twee kindjes, typische mannenjobs en vrouwenjobs. Omdat deze stereotypering al begint in de kleuterklas, wilde de provincie een boekje met bijhorend didactisch materiaal uitbrengen op maat van de eerste tot de derde kleuterklas.

Het boekje vertelt het verhaal van kleuter Lou, die op een doordeweekse dag naar de kleuterklas vertrekt samen met zijn papa. Op de prenten is te zien dat het gezin 2 papa's heeft. Onderweg valt er heel wat te zien en te beleven. Op bijna elke pagina oefenen mensen een beroep uit waarbij afgewisseld worden tussen eerder stereotiepe en eerder niet-stereotiepe voorstellingen. Mannen en vrouwen worden meermaals samen aan het werk afgebeeld. De diversiteit op vlak van etniciteit, religie, mogelijkheden en beperkingen, leeftijd, geslacht, gezinsvormen.... komt ruimschoots aan bod.

Het verhaal vertrekt vanuit de leefwereld van een kleuter en werd zo uitgewerkt dat kleuterleerkrachten het materiaal op verschillende manieren kunnen inzetten en aan verschillende thema's linken. De provincie zal het leesboek en educatief materiaal het volgend schooljaar verspreiden in alle kleuterklassen van Vlaams-Brabant.