Lokaal overleg kinderopvang - cahier

  • 11 november 2016

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een van de vele adviesraden die in gemeenten actief zijn. Het is hèt platform waar lokaal afspraken gemaakt worden over de opvang van kinderen.  Elke gemeente is verplicht een LOK op te richten en vorm te geven. 

Lokale participatie organiseren brengt een maatschappelijk draagvlak voor het beleid tot stand. Via de adviesraad kunnen mensen mee nadenken over nieuwe beleidsplannen, over de buurt, over het lokale aanbod aan diensten, enzovoort. 

Het VVSG werkte een 'Cahier – Lokaal Overleg Kinderopvang​' uit dat handvatten en
inspiratie biedt om het Lokaal Overleg Kinderopvang binnen de gemeente uit te bouwen of een boost te geven. ​

Van 18 oktober 2016 tot 25 oktober 2016 organiseerde het VVSG-Steunpunt Kinderopvang, in samenwerking met Kind en Gezin, overlegtafels over heel Vlaanderen om lokale besturen te ondersteunen bij het realiseren van een dynamische adviesraad. Meer dan 150 deelnemers deelden hun eigen ervaringen met collega's uit andere gemeenten. 

Het VVSG-Steunpunt Kinderopvang bundelde de tips van al deze collega's in een beknopt overzicht.

Raadpleeg ook de powerpointpresentatie van de overlegtafel.

Het cahier kun je downloaden op de website van het VVSG of ontlenen in de EXPOO-bib