Lokaal loket kinderopvang

Doel van het project

Versterken van de toegankelijkheid van Nederlandstalige kinderopvang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Korte beschrijving

De vzw Kinderopvang in Brussel voert in opdracht van de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) de opdrachten uit van een lokaal loket kinderopvang. Een lokaal loket kinderopvang is een belangrijk instrument om kinderopvang toegankelijker te maken doordat het ouders ondersteunt in de zoektocht naar kinderopvang en zorgt voor een samenwerking tussen kinderopvang en organisaties die gezinnen ondersteunen.

Hoe werk je aan proportioneel universalisme? 

Het digitaal loket en de helpdesk zijn toegankelijk voor alle ouders die op zoek zijn naar Nederlandstalige kinderopvang in Brussel. Extra aandacht en ondersteuning voor kwetsbare gezinnen bieden we enerzijds door een nauwe samenwerking met een aantal organisaties, zoals de regioteams van Kind en Gezin, Nasci, Huis der Gezinnen en BON (Brussels Onthaal Nieuwkomers). Anderzijds bieden we in ons educatief aanbod voor de kinderopvang vorming over de sociale functie van de kinderopvang waarin we aandacht hebben voor de leefwereld van kansengroepen, drempels in de kinderopvang en het belang van kwaliteitsvolle kinderopvang voor kinderen uit kansengroepen

Wat maakt jouw project inspirerend voor je collega's?

Brussel heeft een mooie geschiedenis van koepel- en netoverschrijdende samenwerking tussen kinderdagverblijven. Er is door de jaren een netwerk opgebouwd waarbij relevante kennis en expertise tussen alle relevante actoren gedeeld kan worden. Met de uitbouw van een centrale aanmeldingsprocedure is  een nieuwe fase van verdieping en uitbreiding van de samenwerking ingezet. Het lokaal loket bouwt samenwerkingen uit met intermediaire partners om de toegankelijkheid van het centraal aanmeldingssysteem te vergroten. Een samenwerking met één gemeenschappelijk doel voor ogen: zoveel mogelijk gezinnen ondersteunen door hen op weg te helpen naar een geschikte plek in de kinderopvang. Wat is er nodig om zo’n samenwerking mogelijk te maken én ook écht tot een succesverhaal te maken ?

Reflecties na het congres

  • Belangrijk om tijd te nemen en alles goed voor te bereiden (voortraject lopen)
  • Lokaal loket kinderopvang is meer dan een ICT-tool
  • Belang van 'eigenaarschap' vanuit werkveld
  • Belang van goede samenwerking met lokaal bestuur
  • Belang van goede samenwerking met de intermediairen
  • Belang van voldoende middelen

Contactgegevens

Contactpersonen:

Annelies Gryffroy, Coördinator Samenwerken aan Kinderopvang Brussel

annelies.Gryffroy@kinderopvanginbrussel.be

Greet Poelvoorde, vzw Samenwerken aan Kinderopvang in Brussel

greet.poelvoorde@kinderopvanginbrussel.be

Adres:

Vooruitgangstraat 323

1030 Schaarbeek

Website:

https://www.kinderopvanginbrussel.be/