LISABETH Veerle

LISABETH Veerle

Organisatie

Affinity iba bvba

Talen

Nederlands
Engels

Werkdomeinen

Ouderschap en opvoeding
Familie en gezinsvormen

Contactgegevens

Tel: 09 388 37 26
GSM: 0486 63 37 74
Adres: Wakkensesteenweg 53, 8720 Oeselgem
E-mail: info@nieuweautoriteit.be
LinkedIn: veerle lisabeth
Website: www.nieuweautoriteit.be

 

Over de spreker

Jarenlang was ik advocaat en zag ik de 'strijdzijde' van conflicten in al zijn vormen. Zeker al wat daarin betrekking had op jeugd en kinderen, lag me na aan het hart. Als bemiddelaar en conflictcoach nam ik me voor om het belang en de zorg rond kinderen voorop te zetten en een lans te breken voor geweldloosheid en oplossingsgericht helpen van mensen (door zelf het heft in handen te nemen). Ik volgde vele bijscholingen en vormingen rond communicatie, onderhandelen, invloed, zelfinzicht enz. Het NIeuwe Autoriteitsmodel sluit perfect aan bij waar ik in mijn werk voor wil staan. Als conflictcoach ben ik steeds op zoek naar de geweldloosheid en 'geweldloze en duidelijke' communicatie in het vastleggen van regels en afspraken. Dit inspirerend model komt ook terug in mijn dagdagelijkse praktijk waarin ik cliënten ondersteun.

Omschrijving

Afhankelijk van de lengte van de vorming zal er meer tijd kunnen besteed worden aan oefeningen. Het 'aan den lijve' ondervinden krijgt echter altijd een zekere plaats. Zelfs bij korte intro-lezingen zoek ik naar interactie en wordt het publiek betrokken, laat ik de inhoud aansluiten bij wat er leeft bij het publiek. De mensen krijgen altijd de kans om eigen casussen in te brengen waarrond kan gewerkt worden.

Kostprijs

Een avondlezing van twee uur kost € 250 + vervoerkosten (+ev. verwegtoeslag)

Regio

Oost-West-Vlaanderen