Lieve Van Beeck

Lieve Van Beeck

Organisatie

juf Lieve

Werkdomeinen

School & vrije tijd

Contactgegevens

Straat: Gasthuisstraat 54
Postcode: 2960   Gemeente: Brecht

Telefoon: 0032 (0)475 80 76 52
E-mail: juflievevb@gmail.com
Linkedin: www.juflievevb.be
Url: www.juflievevb.be

Omschrijving

 • Schoolrijpheid en werkhouding versus pengreep Is mijn kind een slimmerik of eerder hoogbegaafd? Dan is de hoogbegaafdheid op zich meestal niet zo'n probleem, wel de manier waarop de omgeving ermee omgaat. Het zelfbeeld kan schade oplopen: gedragsproblemen, teruggetrokken gedrag, faalangst,... Bij hoogbegaafde kinderen is een gezond zelfbeeld soms een probleem. Naar school gaan is vaak een teleurstelling. In hun ogen wordt er alleen maar gespeeld dus merken ze snel dat ze 'anders' zijn dan de klasgenootjes: verschillen in kennis, andere interesses, ander taalgebruik, andere grapjes, het stellen van een heel ander soort vragen,... Een hoogbegaafd kind kan door deze verschillen onbedoelde negatieve feedback krijgen op zijn gedrag: "ik snap jou nooit", "wat praat je ingewikkeld", "jij wilt het altijd anders",...Je kan echter pas in contact komen met anderen als er een gezamenlijke interesse is, een zelfde manier van denken, als er herkenning is. Leer omgaan met "hoogbegaafde jonge kinderen" door te weten te komen wat er eigenlijk aan de hand is.
   
 • Is mijn kind hoogbegaafd? Een kleuter met een goede werkhouding kan zich inzetten tot een taakje is afgewerkt, toont dat hij zich al enige tijd kan concentreren, dat hij kan werken volgens een plannetje... Kortom: het jonge kind wordt zich stilaan bewust van wat hij moet doen en hoe hij dat het beste aanpakt. 
  Werkhouding: 
  • 1) concentreren en volhouden 
  • 2) planmatig werken 
  • 3) probleemoplossend denken.
   We kaderen deze drie thema’s binnen een groter geheel, nl. dat van school-RIJP-heid ! Een te veel (of misschien te weinig) besproken onderdeel binnen schoolrijpheid is de PENGREEP: wat kan en wat mogen we aanbieden om niet voorbij te gaan aan naaste ontwikkeling. Om de werkhouding te optimaliseren mag een kind eerst en vooral kennismaken met een aantal attitudes om vervolgens te leren leren volgens een (stappen)plan in alledaagse situaties.

Kostprijs

€ 400

Regio

Antwerpen