Leestip: inzichten uit gehechtheidsonderzoek

  • 6 februari 2019

De Limburgse Ligant-Werkgroep ‘kinderen met een bedreigde hechting’ heeft een publicatie uitgebracht als Vlaams addendum bij een publicatie van Femmie Juffer over kinderen in problematische opvoedingssituaties en publiceerde ook een artikel over gehechtheid.