Leerstoel Ayrton Senna rond levensvaardigheden bij jongeren

  • 29 februari 2016

Persuitnodiging: Leerstoel Ayrton Senna rond levensvaardigheden bij jongeren

(23-02-2016) De Institute Ayrton Senna Chair @ Ghent University, getiteld: “Assessment and Development of Living Skills in Youth” wordt op 2 maart geïnstalleerd. UGent-psycholoog prof. Filip De Fruyt wordt leerstoelhouder.

De Gentse wetenschappers zullen de sociaal-emotionele vaardigheden van jongeren en jongvolwassenen onderzoeken. Door na te gaan hoe individuele verschillen zoals persoonlijkheidsfactoren, zelf-waardering, en cognitief functioneren optimaal kunnen gemeten worden in een schoolcontext, willen de onderzoekers een beter zicht krijgen op de factoren die de ontwikkelingstrajecten van leerlingen beïnvloeden.

Daarnaast wordt ook de impact van specifieke interventies op de ontwikkeling onderzocht. Sociaal-emotionele vaardigheden zijn immers cruciaal voor het verklaren van onder meer persoonlijk en professioneel leven, gezondheid en welzijn.

Dankzij de leerstoel krijgen de Gentse wetenschappers toegang tot heel wat data die eerder werden verzameld bij Braziliaanse jongeren met zeer uiteenlopende sociaal-economische achtergronden. Samen met IAS en aanverwante stichtingen zullen ze die onderzoeksbevindingen helpen vertalen en communiceren naar het brede publiek en beleidsmakers.