Leerpakket 'Verontrusting in de kinderopvang'

  • 17 april 2019

De kinderopvang ziet kinderen en hun ouders zowat elke dag. Soms zijn kinderbegeleiders ongerust over hoe het gaat met een kind en zijn ouder(s) in de thuissituatie. Dat zijn geen gemakkelijke situaties om mee om te gaan en toch is het noodzakelijk om daarmee iets te doen. 
Ter ondersteuning is een heel aanbod uitgewerkt rond verontrusting in de thuissituatie: 
•    Een online leermodule leert aan de hand van verschillende cases omgaan met verontrusting in de thuissituatie. 
•    Ondersteuners in de kinderopvang werden opgeleid om hierover vorming te geven aan verantwoordelijken en kinderbegeleiders. Hun vormingen vind je terug op de kalender van EXPOO.
•    In het najaar van 2019 volgt nog een draaiboek om lokaal goed samen te kunnen werken met deze moeilijke situaties.