Lancering website ‘Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord’

  • 4 mei 2018

In Vlaanderen heeft 7,5% van de jongens en 10% van de meisjes tussen 12 en 24 jaar ooit een suïcidepoging ondernomen. Hun ouders ervaren een ernstige impact op hun kwaliteit van leven, zo blijkt uit onderzoek van het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee), met de steun van Vlaamse Overheid. “Een suïcidaal kind heeft nood aan ondersteuning en professionele hulp. De noden van de ouders worden daarbij vaak uit het oog verloren. Deze nieuwe website komt daaraan tegemoet,” aldus onderzoeker dr. Alexandre Reynders.

Om er zeker van te zijn dat de reële en directe noden van de ouders in kwestie beantwoord werden, voerde Alexandre Reynders interviews met ouders uit. Het ging om ouders van een kind tussen 10 en 24 jaar dat in een recent verleden aan zelfdoding heeft gedacht of een poging tot zelfdoding heeft ondernomen. Op basis van de interviews werd de website ‘Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord’ ontwikkeld. Ouders vinden er informatie over zelfmoord, zelfzorg, rechten van ouders, oefeningen in opvoedingsondersteuning en talloze getuigenissen van ouders in een gelijkaardige situatie. Begin 2018 werd de website in een testfase geëvalueerd door het doelpubliek zelf. Maar ook hulpverleners kunnen de website gebruiken, ter ondersteuning van de ouders. De website is te vinden via de portaalsite Zelfmoord1813. (www.zelfmoord1813.be/ouders)