Lancering jeugdmonitor: een stem voor kinderen & jongeren

  • 28 september 2017

De jeugdmonitor is een online bevragingstool die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt van alle Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)). Met de tool kunnen ze groepen kinderen en tieners vanaf het derde leerjaar tot en met het tweede middelbaar bevragen over hoe zij wonen en leven in hun buurt, stad of gemeente ervaren.
De tool is opgebouwd rond drie thema’s:

  • Spelen, buiten zijn, dingen doen met je vrienden
  • Iets doen voor andere mensen, zorgen voor mijn buurt
  • Mijn school en hobby’s.


Steden, gemeenten en de VGC kunnen zelf kiezen over welk thema ze een bevraging opzetten.
Klik  hier voor meer informatie.