Kracht en steun voor ouderschap van mensen met psychische aandoeningen

Auteur :

P.C. van der Ende e.a.

Jaar van publicatie :

2012

Categorie :

Documentatie over opvoedingsondersteuning

Drager :

Digitaal document


Korte beschrijving:

Korte beschrijving: Ouders met psychische klachten hebben er veel baat bij als zij in een vroeg stadium ondersteuning krijgen. Praktische steun maar vooral ook emotionele support. Dat voorkomt veel ernstige problemen.

Dat is een van de conclusies van het onderzoek ‘Kracht en steun voor ouderschap van mensen met psychische aandoeningen’ door de Hanzehogeschool Groningen. Die ondersteuning vinden sommige ouders in hun eigen omgeving en andere bij de hulpverlening. Daarnaast benadrukken de onderzoekers dat hulpverleners in de behandeling aandacht schenken aan het ouderschap.

Extra kwetsbaar
Naar schatting heeft bijna de helft van de mensen met psychische aandoeningen kinderen. In totaal gaat het om meer dan 600.000 ouders. Een op de tien van hen, rond 68.000 mensen, heeft een ernstige psychische ziekte. Door hun psychische klachten zijn deze ouders extra kwetsbaar. Voor dit – kwalitatieve - onderzoek zijn 27 cliënten van de ggz geïnterviewd.

Kracht
Een van de lessen die uit dit onderzoek te trekken valt, is dat het ouderschap mensen met psychische aandoeningen ook kracht geeft, omdat ze door de kinderen bij de les moeten blijven. In de woorden van een respondent: ‘Het moederschap geeft ook heel veel voldoening en eigenlijk sta ik daardoor voor het eerst stevig op mijn pootjes. Het heeft mij wel heel erg veranderd.’

Grenzen stellen
De andere kant van de medaille is dat het ouderschap hen ook zwaar valt. Het ontbreekt hen vaak aan energie, ze hebben moeite om structuur aan te brengen in het leven, ze hebben weinig contacten en gebrek aan levenslust. Daardoor valt het hen zwaar grenzen aan te geven en voelen ze zich nogal eens onmachtig. ‘Niet dat ik ze geslagen had’, vertelde een respondent, ‘maar ik kon wel flink boos worden. Ook op mijn partner. We zaten te schreeuwen waar mijn kind bij was.’

Rehabilitatie
De onderzoekers pleiten ervoor dat hulpverleners veel meer stil staan bij het ouderschap van cliënten. Bijvoorbeeld door de ouder/cliënt te coachen om steun voor de ouderrol in het eigen netwerk te zoeken. De methodiek ‘Ouderschap met succes en tevredenheid’ is daar op toegespitst. Deze methode is ontwikkeld op basis van de Individuele Rehabilitatie Benadering. Het probleem is echter dat die in het veld maar weinig wordt gebruikt. Ook de populaire cursus Triple-P is een goede optie.

Jeugdzorg
Als ouders slechte ervaringen met de hulpverlening hebben opgedaan, gaat het meestal om de jeugdzorg. Een klacht is dat men van die kant weinig steun had gehad bij het ouderschap. Regelrecht traumatisch was, zo lieten enkele respondenten weten, de uithuisplaatsing van hun kinderen. Hun vertrouwen in hulpverleners was daardoor ernstig geschaad. (MvK)

Reageer op dit artikel

10 + 3 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.