Kostwinnerschap maakt mannen gelukkiger

  • 4 mei 2017

Een ‘papadag’? Meer tijd voor thuis? Voor het welbevinden van mannen hoeft 'deeltijds werken' niet. Ze zijn juist gelukkiger als ze ‘gewoon’ voltijds werken. Mannen sterker betrekken bij de opvoeding en verzorging van kinderen kan het traditionele rolpatroon doorbreken.

Socioloog Sean de Hoon onderzocht de rol van partnerrelaties en het ouderschap bij ongelijkheden in inkomen, gezondheid en geluk. Dat deed hij aan de hand van statistische analyses op data uit grootschalige internationale survey onderzoeken.

Meer weten? Klik hier.