KOPPVlaanderen naar Familieplatform Geestelijke Gezondheid

  • 28 juli 2017

Kinderen die opgroeien in een situatie waarbij één of beide ouders in hun opvoedingstaak belast zijn door psychische of verslavingsproblemen, hebben het soms moeilijk om evenwichtig op te groeien. Deze ouders kunnen zich dan weer in hun rol als ouder belemmerd voelen. Aandacht voor deze thematiek is een belangrijk aspect van preventie en vroegdetectie binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid kreeg vanuit de Vlaamse Overheid de opdracht om blijvend in te zetten op sensibilisering en deskundigheidsbevordering van het thema KOPP binnen de zorg.

Koppvlaanderen.be werd volledig bij de website van het Familieplatform ondergebracht. Meer info over KOPP vind je voortaan terug op de website en dit per doelgroep: kinderen van, ouders vanfamilie en vrienden van of hulpverleners van.

Via de toolbox kunnen hulpverleners de werkmap KOPP-zorg(en), veerkrachthelpers of instructie-DVD KOPP-preventiegesprek bestellen.