Kookboek voor allen

Doel van het project

JeugdWerk Voor Allen is een netwerkorganisatie die streeft naar een open samenleving waarin maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren alsook kinderen en Jongeren met een beperking en hun omgeving een volwaardige vrijetijdsinvulling vinden op basis van hun eigen keuzes.
Vertrekkend vanuit de expertises van de afzonderlijke partners, wil JWVA doorgroeien tot de referentie inzake toegankelijk jeugdwerk op zowel lokaal, provinciaal als Vlaams niveau

Korte beschrijving

Het project 'recepten om te werken rond armoede' is een realisatie van het netwerk Jeugdwerk Voor Allen. Dit receptenboek werd samengesteld vanuit de expertise van verschillende partners binnen het netwerk. Deze bundeling met praktische adviezen en tips biedt voor andere jeugdwerkinitiatieven een handig startpunt om aan de slag te gaan rond armoede.

Hoe werk je aan proportioneel universalisme? 

De kansen verhogen van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties en kinderen en jongeren met beperking is niet enkel de taak van gespecialiseerde organisaties en diensten. Wanneer de algemene jeugdwerkspelers en vrijetijdsinitiatieven kleine inspanningen leveren voor kansengroepen, dan kan er een grotere impact gegenereerd worden. Dit vereist een open houding van de gespecialiseerde organisaties en een ontvankelijke samenleving. Jeugdwerk voor allen probeert de drempels te verlagen, die algemene jeugdwerkaanbieders ervaren om aan de slag te gaan met kansengroepen.

Wat maakt jouw project inspirerend voor je collega's?

Geen complexe theorieën rond armoede, maar wel aantrekkelijke en gebruiksklare adviezen om vandaag nog te starten. Mooi verpakt in een receptenboek. Het leert jou niet om stapsgewijs een een top gerecht te maken, maar doet je des te meer zin krijgen om te experimenteren met tal van ingrediënten.

Reflecties na het congres

  • Belang om het jeugdwerk als niet geproblematiseerde toegangspoort te zien om van daaruit verder te werken naar andere levensdomeinen van gezinnen met jonge kinderen
  • Belangrijk om de werking die tot nu toe plaatselijk was, kansen te geven om voor iedereen te werken
  • Belang van op maat en op vraag te werken 
  • Belang van de overtuiging dat jeugdwerk een enorme opdracht heeft in het zoeken van manieren om om te gaan met de superdiversiteit

Contactgegevens

Contactpersonen:

Dimi Haezebrouck, vrijetijdspunt coördinator

Dimi.haezebrouck@oranje.be

Telefoonnummer: 050/341 341

vzw Oranje & Jeugdwerk voor allen

Oranje vzw - Oranje Jeugdwerk vzw - Oranje Meetjesland
Contactpunt: Peterseliestraat 100 - 8000 Brugge
Telefoon: 050/47 25 90 of Tel. 09/327 05 75

Website:

www.oranje.be

www.jeugdwerkvoorallen.be