KOALA’s uit de startblokken: kinderopvang en gezinsondersteuning gaan voor impact in de strijd tegen kinderarmoede

door Mieke Verhaert, Dagmar Frenssen en Tine Rommens


KOALA staat voor ‘Kind- en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding’. In 18 Vlaamse steden en gemeenten en in het Brussels Gewest kwam er in maart 2018 een nieuw aanbod gezinsondersteuning in combinatie met extra plaatsen kinderopvang, geïntegreerd binnen de Huizen van het Kind. In totaal worden zo meer dan 500 bijkomende plaatsen voor kwetsbare kinderen in de kinderopvang gerealiseerd. Dankzij groepsgerichte activiteiten voor ouders met kinderen wordt, vanuit de partners gezinsondersteuning, de toegankelijkheid van kinderopvang en andere voorzieningen verhoogd. Een KOALA-werking is buurtgericht en werkt geïntegreerd. Een KOALA-werking is gelinkt aan een Huis van het Kind. 

Vanaf de opstart van de KOALA’s is een begeleidingstraject voorzien. Het begeleidingstraject KOALA is een intensief traject waar ingezet wordt op verschillende sporen. Enerzijds staat het werken aan zelfevaluatie en het meten van impact centraal. Anderzijds worden inhoudelijke kaders (hoe ontmoeting faciliteren, hoe vorm geven aan participatie van ouders en kinderen, hoe ouders toeleiden naar de groepsgerichte activiteiten en naar de trap 3 -kinderopvang,…) aangereikt en wordt de uitwisseling van goede praktijken tussen de KOALA’s onderling gefaciliteerd. De link met het traject sociale functie kinderopvang wordt expliciet gelegd, om de expertise hieromtrent maximaal te integreren binnen de KOALA’s.   

In het najaar van 2018 krijgt elke KOALA een individuele coaching wat betreft zelfevaluatie en impactmeting. Zij gaan allemaal van start met de opmaak van een veranderingstheorie. 

In de workshop schetsen we een algemeen kader van wat een KOALA is en hoe ze momenteel aan de slag zijn. We gaan ook dieper in op het begeleidingstraject en op het werken aan zelfevaluatie en impact. Hiervoor werken we met het stappenplan ‘Samen evalueren voor meer impact in de strijd tegen kinderarmoede’, dat binnen ‘Kleine kinderen, grote kansen’ werd ontwikkeld. Dit kader biedt inspiratie en handvatten om het proces van zelfevaluatie in de kinderopvang en de gezinsondersteuning te doorlopen.  

Twee KOALA’s brengen hun verhaal en focussen elk op een aspect van het proces van zelfevaluatie.  

Zo is men binnen het inloopteam Zuidrand aan de slag gegaan met hun veranderingstheorie en concrete evaluatievragen waar zij ouders zelf over bevragen. Hoe zij dit gedaan hebben en wat de eerste resultaten zijn, komen ze graag delen. In Tienen is er een startende KOALA-werking. Er wordt een beeld geschetst van de reeds bestaande activiteiten en van enkele concrete toekomstplannen, dit alles in het kader van hun kersverse veranderingstheorie.

Link en opportuniteiten voor een Huis van het Kind

Wat uniek is aan KOALA is het overstijgen van de sectoren kinderopvang en gezinsondersteuning en de inbedding in de Huizen van het Kind. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk aanbod voor gezinnen, vanuit eenzelfde visie en doelstellingen 

Dit proces is zeker niet altijd evident en is een boeiende uitdaging voor alle partners binnen KOALA. Een inkijk in hoe dit bij de twee KOALA’s loopt en gelopen heeft, kan inspireren voor Huizen van het Kind. 

Waarom kan deze deelsessie inspirerend zijn voor jou?

 

Werken aan zelfevaluatie en het meten van impact een uitdaging voor heel wat actoren in de kinderopvang en de gezinsondersteuning.  

Het gaat over de vraag: Welk verschil maak je als organisatie voor jonge kinderen en hun gezin? Vaak vinden we het vanzelfsprekend dat we een verschil maken. Je buikgevoel zegt dat of je ziet elke dag positieve veranderingen bij de doelgroep waarvoor je werkt. Maar heb je zekerheid over die impact? En hoe en bij wie er een impact is? Evaluatie helpt om daar zicht op te krijgen en om unieke impact zichtbaar te maken. Daarnaast helpt het om als organisatie prioriteiten naar voor te schuiven waar je gezamenlijk op inzet de komende jaren. 

Met het stappenplan wordt gekozen voor zelfevaluatie. Als organisatie zelf de kwaliteit van je dienstverlening beoordelen, zorgt voor meer betrokkenheid en engagement. Zelfevaluatie is voor de meeste organisaties meer haalbaar.

Contact

Focus van deze deelsessie

Levensdomein

levensdomein kinderopvang

Kamer

congres kamer impact
Logo KOALA
Kind & Gezin Logo