Kleine kinderen, grote kansen: oproep Koning Boudewijnstichting

  • 3 mei 2016

‘Samen evalueren, voor meer impact. Op weg met voorlopers in de strijd tegen kinderarmoede.'

De voorbije jaren steunde de Koning Boudewijnstichting talloze verenigingen en voorzieningen die investeren in de eerste levensjaren van jonge kinderen, vooral de meest kwetsbare.
Nu wil de Stichting de klemtoon leggen op de impact van hun belangrijke werk.
De Koning Boudewijnstichting biedt enkele organisaties de kans om een leertraject te volgen om hun impact te meten en te verbeteren.
Verenigingen en organisaties die diensten aanbieden aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar (of al tijdens de zwangerschap) kunnen een voorstel indienen. Zowel medische, paramedische als sociale zorgverleners en diensten komen in aanmerking. Indienen kan tot en met 14 juli 2016 via deze link