Kleine kinderen, grote kansen

  • 1 juni 2018

KKGK is een samenwerking tussen Koning Boudewijnstichting, departement onderwijs en Kind en Gezin.
Op de transitiedag werd o.a. een nieuwe website voorgesteld. Op grotekansen.be vind je nieuwe informatie, middelen en tips om in de kleuterklas kansarmoede vanaf jonge leeftijd te bestrijden en om er met diversiteit om te gaan.
Het traject met de voorlopers kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning werd afgesloten met de publicatie 'Samen evalueren voor meer impact in de strijd tegen kinderarmoede'

Je vindt de publicatie op de website van KBS en in ons documentatiecentrum.