Kindvriendelijke stad Geraardsbergen

Doel van het project

Geraardsbergen is sinds 2016 een kindvriendelijke stad geworden. Dit wil zeggen dat wij werken aan het zo kindvriendelijk mogelijk worden in Geraardsbergen. 

Als Huis van het Kind willen wij inzetten op dienstverlening vanuit het kinderrechten perspectief.

Korte beschrijving

Proportioneel samenwerken in kader van een kindvriendelijke stad, een tandem Jeugddienst – Huis van het Kind.

Dit project zorgt voor samenwerking tussen diensten op verschillende levensdomeinen. Deze samenwerking is een win-win situatie voor zowel Huis van het Kind als Jeugddienst als alle andere partners. Bouwen aan een kindvriendelijke stad doe je niet alleen, maar samen.

We proberen de kinderrechten in Geraardsbergen zo levend en visueel mogelijk weer te geven aan zowel middelveld als burgers en kinderen en jongeren. Vertrekken vanuit een kinderrechtenperspectief zorgt voor een positieve benadering van verschillende problematieken.

Hoe werk je aan proportioneel universalisme? 

Het feit dat we vertrekken vanuit een kinderrechtenperspectief heeft ons al wat meer ruimte om meer diensten betrokken te krijgen. Het kinderrechtenperspectief biedt de mogelijkheid om vanuit een positieve insteek te gaan werken voor ALLE kinderen en jongeren.

Het luikje alle kinderen en jongeren wil ik ook meteen zeggen dat we ook extra moeite doen om de kwetsbare kinderen en jongeren te betrekken. Gezien de hoge kinderarmoedecijfers in Geraardsbergen zijn we er ons ook van bewust dat het nodig is extra inspanningen te leveren.

Binnen het Huis van het Kind wordt dit op verschillende domeinen weergeven, we trachten een huis van het kind te zijn voor alle gezinnen. We trachten zoveel mogelijk de mix te bereiken en afhankelijk van ons aanbod lukt dit af en toe ook. Zo is onze ruilwinkel een zeer goed voorbeeld, hiermee bereiken we iedereen, waar we ook extra inspanningen leveren om onze kwetsbare ouders te bereiken. Eveneens trachten we met het kindvriendelijke verhaal ook de focus van kwetsbaarheid te herleiden, kwetsbaar is niet steeds multiproblem. Door proportioneel te gaan werken zullen we het solidariteitsgevoel in de samenleving kunnen verhogen. Iedereen kan op een bepaald moment in zijn leven kwetsbaar worden.

Wat maakt jouw project inspirerend voor je collega's?

De tandem Huis van het Kind – Jeugddienst is voor Geraardsbergen een win-win samenwerking. Eveneens zijn er enkele valkuilen doch zijn we ervan overtuigd dat samen proportioneel universeel werken de manier is om iedereen te bereiken en te kunnen betrekken. Als je hierover mee wil denken schrijf je dan in voor deze workshop.

Contactgegevens

Contactpersonen:

Sarah Vanden Herrewegen, Huis van het Kind Geraardsbergen

Sarah.VANDENHERREWEGEN@ocmwgeraardsbergen.be

Nele Macharis, deskundige jeugdwerk

Nele.Macharis@geraardsbergen.be

Website:

Huis van het Kind Geraardsbergen en Jeugddienst Geraardsbergen

www.geraardsbergen.be/huisvanhetkind

www.jcdespiraal.be

Facebook:

Giebaargse Jeugd

Huis van het Kind Geraardsbergen