Kind&Gezin maakt de resultaten van de volgende fase van het JOnG! onderzoek bekend: hoe ervaren ouders de opvoeding van jonge kinderen?

  • 9 juni 2016

Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin publiceerde een nieuw rapport in het kader van het longitudinaal JOnG! -onderzoek: kencijfers opvoeding en gezin bij kinderen van 30 en 36 maanden. De resultaten werden vandaag voorgesteld aan pers en publiek.

Het onderzoek is uniek voor Vlaanderen. Er werkten meer dan 1000 ouders aan mee en het biedt een brede kijk op opvoeden in Vlaanderen. Ouders kregen vragen over opvoedingsgedrag en -beleving. De resultaten leren ons hoe ouders omgaan met hun kind, hoe ze het opvoeden ervaren, welke de grootste knelpunten en moeilijkheden zijn en geven een genuanceerd beeld van concreet opvoedgedrag zoals belonen en straffen. De onderzoeksresultaten zijn niet representatief voor elke ouder. Ze geven wel indicaties over de ervaring met het opvoeden van jonge kinderen.

95% vindt het opvoeden van hun kind van deze leeftijd verrijkend. Meer dan 98% doet inspanningen om op een warme, ondersteunende manier met hun kind om te gaan. 

Toch zijn er specifieke situaties in de opvoeding waarvoor ouders extra ondersteuning zouden kunnen gebruiken. In veel gevallen gaan de vragen over herkenbare thema’s gelinkt aan de normale ontwikkeling van het kind, zoals bv. zindelijkheid, koppigheid, slaaprituelen, straffen en belonen. De onderzoeksresultaten bevestigen dat laagdrempelige opvoedingsondersteuning noodzakelijk is en dat de antwoorden op veelgestelde en leeftijdsspecifieke opvoedingsvragen voor veel ouders nuttig kunnen zijn. Zo blijkt uit het onderzoek dat ouders in stressvolle situaties soms ‘ruwer’ omgaan met het kind. Om daar meteen op in te spelen werd de informatie over ‘straffen en belonen’ op de website van Kind en Gezin herzien en aangevuld met tips van ouders voor ouders.

Lees meer op de website van Kind&Gezin.