Kinderen na scheiding: een moeilijk evenwicht en nood aan een vangnet

  • 21 januari 2016

Het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen onderzocht, in samenwerking met Awel, de chatgesprekken die Awel in 2013 voerde met kinderen en jongeren over de scheiding van hun ouders. Uit het onderzoek blijkt dat deze kinderen en jongeren in de war zijn door de scheiding van hun ouders en dat ze een moeizame aanpassing aan de scheiding doormaken. Ze ervaren daarbij een gebrek aan aandacht en steun van de eigen ouders. Een betrouwbare gesprekspartner die (h)erkenning geeft aan het kind en die erin slaagt om de loyaliteit naar beide ouders te respecteren is noodzakelijk om een kind in een moeizame aanpassing te versterken.

Lees het onderzoeksrapport op de website van Awel