Kinderarmoedefonds 'Uitsluiting uitsluiten en ontwikkeling omarmen'

  • 26 augustus 2015

Het kinderarmoedefonds wil Innoverende projecten ondersteunen die de ontwikkeling van jonge kinderen in armoede en de interactie tussen kinderen en hun ouders stimuleren. 

Het Kinderarmoedefonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, wil steun verlenen aan een gericht aantal innovatieve en langlopende lokale projecten die uitsluiting van deze kinderen en hun gezinnen tegengaan. Het partnerschap van verschillende partners is dan ook cruciaal.

Praktisch

Financiële steun vanaf 20.000 euro tot 60.000 euro
Dien je dossier in voor 5 oktober 2015.
De bekendmaking van de selectie vindt plaats op 15 januari 2016.

>> Surf voor meer informatie naar de website van de Koning Boudewijnstichting.