Kind en Samenleving magazine

  • 23 maart 2018

Het nieuwe magazine van Kind en Samenleving brengt voortaan driemaal per jaar nieuws over ruimte én beleving. Kind en Samenleving streeft naar meer ruimte voor kinderen en jongeren om te spelen en zichzelf te kunnen zijn, en wil de positie van kinderen en jongeren versterken.

Je leest het op hun website. Ook terug te vinden in het documentatiecentrum van EXPOO.