Kind en Gezin publiceert nieuwe cijfers over geboorten en kansarmoede

  • 18 juni 2017

Kind en Gezin communiceert jaarlijks de kansarmoedecijfers op basis van eigen registraties. De kansarmoede-index 2016 voor het Vlaamse Gewest bedraagt 12,82% en ligt 0,81 procentpunt hoger dan de kansarmoede-index van 2015. Deze index, die de leefsituatie van zeer jonge kinderen in kaart brengt op basis van 6 criteria, komt zo op hetzelfde niveau als enkele andere armoede-indicatoren bij kinderen. De cijfers tonen aan dat kansarmoede zich veel sterker voordoet in steden en ook nauw samenhangt met de origine van de moeder, waarbij kinderen met een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had duidelijk meer in kansarmoede leven dan kinderen met een moeder van Belgische origine.

Ook de geboortecijfers werden gepubliceerd. Voor het eerst sinds 2011 is er een lichte stijging van het geboortecijfer. Deze toename van het aantal geboorten doet zich voor in alle provincies, met uitzondering van Oost-Vlaanderen. Het totale vruchtbaarheidscijfer blijft quasi stabiel. De leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers bevestigen voor het tweede jaar op rij: de vruchtbaarheid bij vrouwen onder de 30 jaar is nooit zo laag geweest. Het percentage borelingen met een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had, is licht toegenomen in 2016.

Meer informatie en gedetailleerde cijfers vind je op de website van Kind en Gezin.