Kernprincipes van een buurtgerichte netwerk voor kinderen en gezinnen

Het fundament van een buurtgericht netwerk voor kinderen en gezinnen bestaat uit een aantal gedeelde kernprincipes.

De pioniers benoemden 3 clusters:

Het kind en zijn gezin centraal

Democratisch burgerschap

Systemische kwaliteit

Toekomst is Jong - Kernprincipes.png

Onder elke cluster horen een aantal kernprincipes die sterk samenhangen.