Kern-bouwstenen geïntegreerd werken

In de verschillende onderzoeken komen gelijkaardige bouwstenen aan bod. We vatten deze als volgt samen:

  • Het hebben van een gedeelde visie, vertrekkend vanuit de noden en behoeften van kinderen, gezinnen, en de samenleving. Deze gedeelde visie is de ‘vlag’ waaronder verschillende voorzieningen samenwerken. Het maakt voor iedereen duidelijk waarvoor de krachten gebundeld worden. Deze visie is niet per definitie iets abstracts wat uitgedacht wordt op formele overlegmomenten. Het kan ook groeien uit gezamenlijke acties waardoor alle partners zich sterk verbonden voelen.
  • Actieve betrokkenheid van de gezinnen. Geïntegreerd werken is niet beperkt tot een samenwerking VOOR kinderen en gezinnen, maar het wordt ook MET en VAN hen. Participatief werken moet hierbij niet gezien worden als iets instrumenteels, maar maakt deel uit van het DNA van het samenwerkingsverband.
  • Een competent systeem met verbindend leiderschap en reflectieve medewerkers, met duidelijke rollen en mandaten en die voldoende ondersteund worden. Samenwerken is mensenwerken. Hier lees je meer over hoe dit vorm kan krijgen
  • Politieke wilskracht en financiële middelen. Het lijkt een evidentie, maar we zetten het graag nog even in de verf: zonder een duidelijke politieke keuze (op lokaal en Vlaams niveau) en voldoende structurele financiële input is geïntegreerd werken niet mogelijk.