Karen Vandenbranden

karen vandenbranden

Organisatie

Karen Vandenbranden

Talen

Nederlands

Werkdomeinen

Ouderschap en opvoeding; gedrag en welzijn

Lagere school, jongeren, kinderen met specifieke zorgbehoefte

Contactgegevens

gsm: 0456 29 83 47

mail: kvandenbranden.pedagoog@gmail.com

Facebook: Karen Vandenbranden

Website

LinkedIn

Regentiestraat 82, 9100 Sint-Niklaas

 

Maak kennis

Als master in de orthopedagogie met een leraren- en therapie opleiding werkte ik enkele jaren in het (buiten)gewoon onderwijs en bijhorend internaat. Ik werkte er als afdelingsverantwoordelijke (lager én middelbaar) voor kinderen en jongeren met en zonder een mentale beperking en met en zonder autisme. In mijn eigen praktijk als pedagoog maar ook als therapeut pas ik concreet toe wat ik uit opleiding en ervaring leerde.

Ook volgde ik een langdurige opleiding over ASS en over seksualiteit en relaties bij mensen met een beperking. Het is bijzonder fijn om die expertise met passie en positiviteit ook door te kunnen geven in vormingen en workshops en concreet toe te passen in mijn begeleidingen. Ook ben ik graag en met passie creatief (met muziek en woorden) bezig.
 

Omschrijving

In mijn vorming oplossingsgericht begeleiden (zowel voor ouders, opvoeders, leerkrachten als...), krijg je concrete handvaten om: een stap terug te zetten, vanuit een meta perspectief met een duidelijk en visueel metafoor / kader naar het kind -in zijn omgeving met zijn talenten en valkuilen- te kijken, gedrag te proberen begrijpen en jouw (professioneel) handelen daarop af te stemmen. Ook praktische tips die onmiddellijk toepasbaar zijn thuis / in de klas / in de leefgroep worden aangereikt.
Het brengt een nieuwe kijk op gedrag, het kind, mogelijkheden en alles wat er bij hoort.

Je krijgt duidelijke handvaten om positieve gedragsverandering te kunnen bereiken, veerkracht te vergroten, een zelfbeeld/identiteit te versterken en te leren omgaan met emoties.
De vorming kan erg interactief zijn, inclusief ruimte voor eigen voorbeelden / vragen maar ook inleef ervaringen.

Thema's die aan bod (kunnen) komen in deze opleiding: een kijk op het kind in zijn geheel, gedragsverandering, zelfbeeld, talenten & kwaliteiten maar ook valkuilen, hulpbronnen, hoe omgaan met emoties, communicatie, motivatie, verduidelijking en voorspelbaarheid.

Deze opleiding kan aangepast gegeven worden aan begeleiders van kinderen zonder of met een beperking.
Ook wil ik indien nodig op voorhand met de aanvrager in gesprek gaan om mijn vorming aan te passen aan concrete (probleem)situaties die zich voordoen of vast lijken te zitten.
Zowel ouders als begeleiders geven aan, heel vaak terug te blikken naar de vorming en allerlei zaken concreet toe te passen of te gebruiken als reflectie-instrument.
 

Kostprijs

afhankelijk van de duur

Regio

Vlaanderen