Kansen geven aan risicovol spel

  • 16 september 2019

Het onderzoeksproject RePLAY verdiepte de voorbije 2,5 jaar de inzichten over risicovol spelen. Dit onderzoek gebeurde in de Arteveldehogeschool Gent, binnen de opleidingen PJK: Opvoeding & Coaching en Educatieve bachelor kleuteronderwijs.

Het resultaat is gebundeld in een website met informatie, een toolbox om zelf actie te ondernemen rond risicovol spel en een overzicht van vorming over dit thema. 

Kind en Gezin staat helemaal achter deze visie en zal de komende tijd alle communicatie over veiligheid herwerken om kinderen alle kansen te geven zich te ontplooien in hun spel. Op de website van Buitenbaby's staat ook heel wat informatie.