Jongeren juist socialer door internetgebruik

  • 29 oktober 2015

Jongeren die veel tijd besteden aan online sociale contacten, blijken ook offline sterker verbonden met hun sociale netwerken. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Marjon Schols, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De negatieve gevolgen van het internetgebruik onder jongeren krijgen dikwijls veel aandacht: jongeren zouden enkel nog aandacht hebben voor hun beeldscherm. Het mediaonderzoek van Schols ontkracht de waarschuwingen dat jongeren door internet en sociale media in het 'gewone leven' minder sociaal zouden worden.

Voor haar onderzoek ondervroeg Schols via vragenlijsten duizenden jongeren. Ze ging na hoe het alledaagse internetgebruik van jongeren samenhangt met de relatie met hun ouders, de insluiting in vriendengroepen en de participatie van jongeren in de samenleving.

En wat blijkt? Hoe meer jongeren participeren in online sociale activiteiten (zoals Facebook), hoe meer ze offline opgenomen worden in vriendengroepen. Volgens de onderzoekster kunnen sociale media dus de sociale verbondenheid vergroten. Bovendien kunnen sociale media jongeren stimuleren om deel te nemen aan online en offline politieke activiteiten.

Uit het onderzoek blijkt wel dat er verschillen zijn in de mate waarin jongeren kunnen omgaan met digitale media, online zaken kunnen opzoeken en de waarde van online informatie kunnen inschatten. Online culturele en politieke activiteiten zouden vooral aantrekkelijk en toegankelijk zijn voor hoger opgeleide en digitaal vaardige jongeren. 

Lees meer over het proefschrift ‘Young, Online and Connected. The impact of everyday Internet of Dutch adolescents on social cohesion’