Jong geleerd is oud gedaan

Auteur :

Vermeersch, L. ea

Jaar van publicatie :

2018

Type :

wetenschappelijke publicatie


Cultuur is er voor iedereen. Ook voor jonge kinderen. Maar wat hebben jonge kinderen aan cultuurdeelname en cultureel leren? Is het verstandig daar in te investeren (niet alleen als ouder of opvoeder, maar ook als overheid)? En zo ja, hoe doe je dat het best? Hoewel de praktijk- en beleidsaandacht voor cultuureducatie en –participatie bij die allerkleinsten lijkt toe te nemen, is de wetenschappelijk kennis over dit thema toch fragmentair. Deze studie wou daarom de bestaande kennis rond dit thema meer samenbrengen.