Joke de Vreeze

Joke de Vreeze.jpg

Organisatie

Talent&nest

Talen

Nederlands en Engels

Werkdomeinen

  • Lagere school
  • Jongeren
  • Kinderen met een specifieke zorgbehoefte (ADHD, autisme, ...)
  • Gezondheid & ontwikkeling ( gezonde voeding, roken, drugs, hersenontwikkeling, …)
  • Gedrag en welzijn(emotionele ontwikkeling, pesten, vriendschappen, relaties, ...)
  • Ouderschap & opvoeding (meertalige opvoeding, opvoeden in 2 culturen, ...)

Contactgegevens

Locatie: Gent en Laarne

Telefoonnummer: 0471581903

E-mailadres: joke@talentennest.be

Facebook: www.facebook.com/talentennest

Website: www.talentennest.be

 

Over de spreker

Met veel plezier en kennis van zaken staat Joke voor een groep. Haar ogen gaan blinken van uitwisseling van ervaringen, delen van kennis rond talentgericht opvoeden, nest-werk,  en als lic. sociologie, coach en HSP professional.

Omschrijving

Talent&nest geeft lezingen, workshops en vormingen. Pedagogische studiedagen en trainingen voor kinderen, jongeren en volwassenen. In professionele context, binnen scholen en organisaties, in de bib, voor een kleinere eigen samengestelde groep. We stemmen goed af wat de verwachtingen zijn en kruiden met de eigenheid van Talent&nest.

Kostprijs

Regio

Gent en Laarne