Jobshadowing ‘Sociale steun en cohesie’

door Fien Lannoye, Liesbeth Lambert, Najat Azami Idrissi, Ilse Huys en Elisa Clemmen


In deze workshop vertellen we je meer over het jobshadowingsproject ‘Sociale steun en cohesie’. In dit project kregen 6 voorzieningen de mogelijkheid om het werk van iemand anders te ‘schaduwen’, echt mee te werken in andere organisatie en zo te leren van elkaar. Benieuwd naar wat Jobshadowing juist zo speciaal maakt als vorm van collegiaal leren en welke voorbereiding het vraagt? In deze workshop kom je het te weten via de verhalen van de deelnemers zelf. Vervolgens gaan we in op het thema  ‘sociale steun en cohesie’: wat leerden ze van elkaar en wat doen ze sinds deze uitwisseling anders?

Link en opportuniteiten voor je Huis van het Kind

Jobshadowing kan een vernieuwende manier zijn om in te zetten op kruisbestuivingen tussen diverse organisaties. De deelnemers aan het project geven aan dat het een zeer interessante en energie gevende werkwijze is om over een thema, zoals sociale steun en cohesie, te reflecteren in een netwerk van verschillende organisaties. In die zin is jobshadowing een boeiend middel om te komen tot goede praktijk door net die goede praktijken bij elkaar in beeld te brengen.  

Omdat jobshadowing meer is dan zomaar eens ‘op bezoek gaan’ is het belangrijk dat er een inhoudelijke focus gekozen wordt en dat er tijdens en na de jobshadowing tijd is om te reflecteren en eigen acties op te zetten in de voorziening. Het project heeft ons geleerd dat het zeer waardevol was dat er een inhoudelijk referentiekader werd uitgewerkt rond het kernthema van de jobshadowing (bvb. aandachtsgebieden en indicatoren om te werken rond sociale steun). Dit kader zorgde er voor dat er gericht kon geobserveerd worden tijdens de jobshadowing.

Waarom kan deze deelsessie inspirerend zijn voor jou?

Het jobshadowingproject ‘Sociale steun en cohesie’ kan inspireren omwille van zijn specifieke ‘vorm’ en ‘inhoud’.  Het is een vernieuwende manier om te leren van elkaars praktijk. Maar daarnaast is het slechts een middel om te komen tot goede praktijk: nl. zet je in op ontmoeten in kinderopvang en Huis van het Kind? 

Tijdens deze workshop gaan we dieper in op beide aspecten: Jobshadowing: welke voorbereiding vraagt zo’n traject en welke inzichten hebben de praktijken opgedaan over het thema?  

Contact

Focus van deze deelsessie

Levensdomein

levensdomein sociale cohesie

Kamer

congres kamer samenwerken