Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat 2019-2020

  • 19 november 2020

‘Laat kinderrechten nooit meer in lockdown gaan’, titelt het nieuwe jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat. De impact van de coronamaatregelen op kinderen en jongeren loopt als een rode draad door dit jaarverslag. 

Het Kinderrechtencommissariaat vraagt aandacht voor de impact van de coronamaatregelen op kinderen en jongeren en op hun rechten. De conclusie: ‘Laat kinderrechten nooit meer in lockdown gaan. De neveneffecten zijn onverantwoord groot en kunnen nog heel lang doorwerken. Veel kinderen en jongeren zijn meer dan anders geconfronteerd met geweld en stress, liepen schoolachterstand op, zetten stappen achteruit in hun ontwikkeling door de begeleiding of de steun die ze moesten missen met hun beperking of mentale kwetsbaarheid.’

Van september 2019 tot augustus 2020 namen meer dan 1.100 mensen contact op met het Kinderrechtencommissariaat. Vooral opvoedingsverantwoordelijken of familieleden (59%) die een vastgelopen situatie van een minderjarige voorleggen. Ook bezorgde professionelen (23%) uit onderwijs, welzijn, gezondheidszorg en migratie weten het Kinderrechtencommissariaat te vinden. Tot slot kloppen kinderen en jongeren (8%) zelf aan bij de Klachtenlijn. De meeste van die minderjarigen zijn 14, 16, 17 of 18 jaar.

Meldingen over problemen op school spannen de kroon (31%). Dan volgen meldingen over problemen thuis (27%), vaak in scheidingen. Op de derde plaats komen problemen in hulp aan minderjarigen (22%). Daarna volgen kinderen op de vlucht (5%) en contacten met justitie en politie (4%).

In de voorstelling van het jaarverslag focust kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens op de rechten van kinderen en jongeren in coronatijd.

Je kan de voorstelling herbekijken via deze link. Het volledige jaarverslag kan je terugvinden in het documentatiecentrum.