Jaarverslag Jeugdhulp

  • 14 oktober 2020

Jeugdhulp stelde zijn jaarverslag 2019 voor. 

Jeugdhulp bereikt steeds meer kinderen en jongeren, en kan daardoor sneller en beter inspelen op signalen van verontrusting.

Naast de cijfers zet het jaarverslag ook de vele nieuwe projecten en ontwikkelingen in de Jeugdhulp in de kijker, doorspekt met reportages en interviews.

Minister Beke ontleedt het jaarverslag en wijst op het belang van een cultuuromslag om handelingsverlegenheid die we soms voelen, opzij te zetten. Ook roept hij op om werk te maken van zorgzame buurten, waar kinderen en jongeren veilig en geborgen kunnen opgroeien.