Jaarplanning 2017

Het decreet preventieve gezinsondersteuning kent aan EXPOO heel wat opdrachten toe. Deze opdrachten worden elk werkjaar geconcretiseerd in een jaarplan.
In 2017 focussen we op een aantal thema's:

 • versterken van sociale cohesie
 • proportioneel universalisme
 • participatie
 • ouderschap- en opvoedingsondersteuning

Ook in 2017 zetten we in op de ondersteuning van de Huizen van het Kind.  

Onze recurrente werking omvat ook heel wat acties die je ondersteunen bij de uitbouw van je werking op vlak van opvoedings- en gezinsondersteuning.

 • we verzamelen, verrijken en verspreiden informatie en kennis
 • we zetten uitwisseling en evenementen op
 • we hebben bijzondere aandacht voor kwaliteit en innovatie
 • we bieden heel wat bijscholingsmogelijkheden
 • we zorgen voor allerhande praktische tools
 • je kunt bij EXPOO terecht voor kwaliteitsvolle basisinformatie over opvoeden en opgroeien
 • we brengen thema's gerelateerd met opvoeden en de leefomgeving van kinderen en jongeren onder de maatschappelijke aandacht

Meer lezen? Klik hieronder op het onderdeel van je keuze.

 

Sociale cohesie versterken
OP Leuven 3.jpg
Ouderschap en opvoedingsondersteuning
opvoedings en gezinsondersteuning
Proportioneel universalisme
diversiteit
Participatie
participatie gebruikers
Huizen van het Kind
Huis van het Kind Logo
Recurrente werking
soapbubbels