Jaarplanning 2017

Het decreet preventieve gezinsondersteuning kent aan EXPOO heel wat opdrachten toe. Deze opdrachten worden elk werkjaar geconcretiseerd in een jaarplan.
In 2017 focussen we op een aantal thema's:

 • versterken van sociale cohesie
 • proportioneel universalisme
 • participatie
 • ouderschap- en opvoedingsondersteuning

Ook in 2017 zetten we in op de ondersteuning van de Huizen van het Kind.  

Onze recurrente werking omvat ook heel wat acties die je ondersteunen bij de uitbouw van je werking op vlak van opvoedings- en gezinsondersteuning.

 • we verzamelen, verrijken en verspreiden informatie en kennis
 • we zetten uitwisseling en evenementen op
 • we hebben bijzondere aandacht voor kwaliteit en innovatie
 • we bieden heel wat bijscholingsmogelijkheden
 • we zorgen voor allerhande praktische tools
 • je kunt bij EXPOO terecht voor kwaliteitsvolle basisinformatie over opvoeden en opgroeien
 • we brengen thema's gerelateerd met opvoeden en de leefomgeving van kinderen en jongeren onder de maatschappelijke aandacht

Meer lezen? Klik hieronder op het onderdeel van je keuze.

 

Sociale cohesie versterken

OP Leuven 3.jpg

Ouderschap en opvoedingsondersteuning

opvoedings en gezinsondersteuning

Proportioneel universalisme

diversiteit

Participatie

participatie gebruikers

Huizen van het Kind

Huis van het Kind Logo

Recurrente werking

soapbubbels