Interview Idan Amiel en Goedele Plovie over Nieuwe Autoriteit

  • 17 februari 2017

In samenwerking met Sociaal.net en Jeugdzorg Emmaüs, verzorgde EXPOO een interview met één van de grondleggers van het gedachtengoed Idan Amiel (Schneider Medical Center en New Authority Center, Israël) en Goedele Plovie (pedagogisch directeur van Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen). Het interview verscheen als artikel op sociaalnet.be. Het videomateriaal per thema vind je op de themapagina van EXPOO.