Internationaal en ander onderzoek

Behoeften zijn vergelijkbaar met behoeften van ouders in het algemeen

Er zijn parallellen te trekken met de noden aan opvoedingsondersteuning die men terugvindt in onderzoek bij ouders in het algemeen. Op basis van een analyse van onderzoek door EXPOO in 2011 kwam naar voren dat ouders behoefte hebben om te praten over opvoeding en deze vorm van steun meestal in hun eigen omgeving vinden.
De voornaamste thema's waar ouders vragen over hebben of waarvoor ze ondersteuning zoeken, zijn: ontwikkeling van het kind, schoolgerelateerde topics, hun rol als ouders en opvoeding in algemene zin en moeilijk gedrag van het kind.  Dit is zeer vergelijkbaar met wat ouders in het onderzoek aangeven.

Internationaal onderzoek

De noden zoals naar voren gekomen in het Vlaams onderzoek worden ook teruggevonden in internationaal onderzoek dat gebeurt vanuit het stress-model of het kader van kwaliteit van leven:

  • de nood aan informatie en advies zowel over de mogelijkheden en beperkingen van het kind zelf, als over de beschikbare vormen van ondersteuning en begeleiding voor het kind, de ouders en andere gezinsleden
  • de nood aan ondersteuning bij de opvoeding van hun kind en bij het stimuleren van de ontwikkeling
  • de nood aan sociaal-emotionele ondersteuning
  • de nood aan opvang en ondersteunende diensten voor het kind
  • de uitdaging om de zorg voor zichzelf, voor hun partner en voor de andere gezinsleden enerzijds en de jobverwachtingen anderzijds in evenwicht te brengen met de zorg voor het kind met een handicap
  • de zorgen over de toekomst