Inschrijven stap voor stap

Hoe inschrijven?

Een inschrijving is geldig en definitief indien EXPOO het online inschrijvingsformulier vóór de uiterste inschrijvingsdatum heeft ontvangen en zodra EXPOO de betaling van uw inschrijving heeft ontvangen. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk.

Procedure voor professionelen

Voor studiedagen en workshops is het aantal deelnemers beperkt. De volgorde van inschrijvingen is bepalend. De ontvangst van uw factuur garandeert uw deelname. EXPOO behoudt zich echter wel het recht voor de workshop of studiedag te annuleren als er te weinig deelnemers zijn. Dan volgt zo snel mogelijk de terugstorting van het inschrijvingsgeld.

Wij verwachten u zonder tegenbericht op de activiteit(en) waarvoor u zich hebt ingeschreven.  Alle praktische informatie vindt u op de website onder de betreffende activiteit.

Moeten we omwille van plaatsgebrek uitwijken naar een andere locatie, dan brengen we u hiervan persoonlijk en tijdig op de hoogte.

Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de onderstaande annulatievoorwaarden.

Volzet?

Is een studiedag of workshop volzet, dan kunt u uw e-mailadres achterlaten bij de betreffende activiteit. Wij noteren u als reserve en verwittigen u mochten er plaatsen vrij komen. Mocht de activiteit later worden hernomen, dan brengen wij u op de hoogte.

Annuleren?

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat per e-mail naar info@expoo.be en houdt hierbij rekening dat:

Annulaties van inschrijvingen (om welke reden dan ook) die we minder dan 15 werkdagen vóór aanvang van de activiteit ontvangen, dienen alsnog betaald te worden of indien reeds betaald werd, worden deze niet meer terugbetaald.

Belangrijk: ingeschrevenen die door overmacht niet kunnen deelnemen aan de activiteit, kunnen altijd iemand anders in hun plaats sturen.