Inschrijven op school: samen naar een warme overgang

  • 17 januari 2019

Weldra starten in heel wat scholen de inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020 voor kindjes van geboortejaar 2017 en oudere kinderen. Scholen kunnen zelf kiezen hoe zij de inschrijvingen voor 2019-2020 organiseren: 
•    ofwel schrijven de ouders hun direct op school in 
•    ofwel melden ouders hun kind vooraf aan.

Een warme overgang naar de kleuterschool vraagt voldoende aandacht voor wat gezinnen nodig hebben bij de inschrijvingsprocedure.

Als voorziening voor gezinnen met jonge kinderen kan je ouders een steuntje geven in dit belangrijke moment:

•    Informeer bij het LOP, scholen in de buurt, lokaal bestuur 

o    hoe de inschrijvingen zullen georganiseerd worden

o    wanneer het aanmelden / de inschrijving start

•    Denk samen met lokale partners na en spreek af hoe je ouders wil/ kan informeren 
•    Denk samen met lokale partners na en spreek af hoe je kwetsbare ouders wil/ kan ondersteunen bij het inschrijven/ aanmelden van hun kind

o    Meer info over het realiseren van een warme overgang, vind je op de themapagina. Het reflectie-instrument “Warme transitie tussen thuis, buurt, kinderopvang en kleuterschool” geeft je informatie en biedt ondersteuning voor de bespreking in jouw lokale netwerk. 

o    Meer info over de inschrijving en scholen in je buurt vind je hier

Met zijn allen kunnen we het inschrijvingsrecht voor elk kind waarmaken. 
Heb je hier vragen over dan kan je die stellen via mail.