Infotheek

Auteur :

EXPOO

Jaar van publicatie :

2015

Thema :

Ondersteuning

Type :

Praktijkbeschrijving


Korte beschrijving:

Een infotheek is een praktijk waarbij informatie op een laagdrempelige wijze toegankelijk gemaakt wordt. Het is een laagdrempelige en toegankelijke plek waar ouders en opvoedingsfiguren divers materiaal over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren kunnen inkijken en/of ontlenen. 

Beschrijving

Een infotheek voorziet in een breed aanbod over diverse aspecten van het opgroeien en opvoeden, ouderschap en gezin. Een infotheek streeft ernaar om informatie via verschillende vormen beschikbaar te stellen. Het kan daarbij gaan om folders, boeken, multimediaal materiaal (bv. dvd), pictogrammen, … Het aanbod is vrij toegankelijk voor de bezoekers van de infotheek, de infotheek tracht zijn aanbod op een zo laagdrempelig mogelijke manier ter beschikking te stellen.
Het gaat daarnaast ook om een gelaagd aanbod. Er wordt zowel basisinformatie ter beschikking gesteld als meer diepgaand, specifiek aanbod. De informatie die als eerste aangeboden wordt, is basisinformatie en toegankelijk zonder dat extra informatie nodig is. Wanneer gezocht wordt naar meer diepgaande informatie, staat de medewerker van de infotheek klaar om informatie met een extra woord uitleg aan te reiken. 
Een infotheek werkt participatief doordat het aanbod wordt ingevuld, uitgebouwd en aangepast aan de noden en feedback van de gebruikers. 
Een infotheek streeft ernaar kwaliteitsvolle informatie aan te bieden die up to date is en betrouwbaar.  EXPOO stelde een kwaliteitswijzer op die kan helpen bij het inschatten van de betrouwbaarheid van materialen (zie draaiboek infotheek). 
In een infotheek wordt het beschikbare materiaal opgesteld in een ruimte. Soms is het een afzonderlijke ruimte. Vaak ook geïntegreerd in een onthaalruimte. Afhankelijk van de mogelijkheden van de ruimte zal de opstelling en de looplijnen verschillen. Een infotheek kan ook mobiel of outreachend zijn.
Het opstarten van een infotheek kan met vele vragen gepaard gaan, het  draaiboek infotheek ontwikkeld door EXPOO  kan een handige tool zijn om een infotheek op te starten en uit te bouwen. 

Doelgroep

 

Een infotheek is toegankelijk voor alle opvoedingsfiguren die informatie zoeken. Dat betekent dat (aanstaande) ouders, maar ook grootouders, pleegouders, kinderbegeleiders of leerkrachten welkom zijn in een infotheek. Het aanbod staat vaak ook open voor professionals die opvoedingsfiguren begeleiden.
Daarnaast is een infotheek indirect gericht naar kinderen en jongeren. Dit indirecte aanbod krijgt vorm doordat een infotheek materiaal ter beschikking stelt dat ouders en opvoeders handvaten biedt om met een kind/jongere in gesprek te gaan over diverse thema’s.
Ten slotte hebben de meeste infotheken bijzondere aandacht voor meer kwetsbare doelgroepen. 

 

Reageer op deze praktijkbeschrijving
2 + 7 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.
Waar te verkijgen?