Informele en sociale steun bij de opvoeding in Vlaanderen. Modellen van ontmoetingsplaatsen voor jonge kinderen en hun ouders

Auteur :

Van den Bruel, B. Van den Avenne, S.

Jaar van publicatie :

2010

Thema :

Ondersteuning

Type :

Presentatie


Korte beschrijving:

In Vlaanderen groeien ontmoetingsplaatsen voor jonge kinderen en ouders als paddenstoelen uit de grond. Op welke wijze kan deze werkvorm van opvoedingsondersteuning een meerwaarde bieden in het landschap van opvoedingsondersteuning naast initiatieven die vaak meer gericht zijn op gedragsverandering, pedagogische adviesfunctie, training...? In de inleidende lezing geven de auteurs een overzicht van diverse gangbare modellen en staan kort stil bij de manier waarop het Vlaamse beleid kijkt naar deze ontwikkelingen.

Presentatie gehouden op het Nederlands Congres Opvoedingsondersteuning

Reageer op dit artikel
13 + 0 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.