INCh-project (Integrated Networks to combat Child poverty)

Doel van het project

Dit federale onderzoeksproject heeft tot doel een groter inzicht te verwerven in de ontwikkeling van lokale netwerken kinderarmoedebestrijding, die vaak verweven zijn met de Huizen van het Kind.

Korte beschrijving

In het onderzoek dat wij voorstellen op het EXPOO-congres bundelen we bevindingen uit acht verschillende lokale netwerken kinderarmoedebestrijding in Vlaanderen. Deze netwerken worden onderzocht op het niveau van de coördinatie, het niveau van de sociaal werkers, het niveau van het lokaal beleid en het niveau van de cliënt.

Hoe werk je aan proportioneel universalisme? 

Proportioneel universalisme vormt een onderdeel van de onderzoeksresultaten. We illustreren het spanningsveld en de discussie over het samenvoegen van een doelgroepgerichte en universele aanpak. Daarnaast bekijken we hoe men hiermee in de netwerken aan de slag probeert te gaan en welke moeilijkheden men daarbij ondervindt. De rol die de netwerkcoördinator opneemt, bepaalt ook hoe de actoren vanuit verschillende organisaties zich tot elkaar verhouden en hoe er keuzes gemaakt kunnen worden in het netwerk.

Wat maakt jouw project inspirerend voor je collega's?

We reflecteren over de dynamieken die binnen netwerken ontstaan, alsook over de concrete strategieën en perspectieven van de partners in het netwerk. Dit brengen we in verband met theoretische inzichten. We bespreken het thema van progressief universalisme, naast andere thema’s zoals netwerkcoördinatie, het bestrijden van (kinder-)armoede en informatie-uitwisseling tussen partners. Daarnaast trachten we onze analyses in een breder kader te plaatsen door linken te leggen met het lokaal beleid en de ervaringen van gezinnen. We willen hierover in discussie treden om jullie ervaringen, ideeën en inzichten te ontdekken. Dit kan ons onderzoek een stap dichterbij concrete beleidsaanbevelingen brengen die bruikbaar zijn voor de praktijk.

Contactgegevens

Contactpersonen:

Dorien Van Haute, PhD student

Dorien.VanHaute@UGent.be

Adres:

Universiteit Gent

Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent

+32 (0)92646295

Caroline Vermeiren, doctoraatsbursaal

Caroline.Vermeiren@uantwerpen.be

Adres:

Stadscampus 
Sint - Jacobstraat 2- 4S.Z.510 
2000 Antwerpen 
België 
Tel. 032654215 

Website:

www.inchproject.be

www.swsp.ugent.be