Impact van lokaal samenwerken aan kinderarmoedebestrijding in kaart?

door Cindy Doumen, Ellen Thijs en Sandra Van der Mespel
 

TOOM is een project van het Huis van het Kind Tongeren, gecoördineerd door OCMW Tongeren. Het staat voor Tongerse Ondersteuning Op Maat. TOOM zet in op krachtgericht werken met de meest kwetsbare (aanstaande) gezinnen met jonge kinderen  in Tongeren Een gezinsondersteuner en ervaringsdeskundige leggen contact en werken samen met gezinnen die vaak onder de radar blijven. Op het tempo van de gezinnen worden stappen gezet naar realisatie van hun grondrechten en participatie aan gezinsondersteunende diensten en allerhande activiteiten. Tegelijkertijd werkt een netwerk van organisaties samen om de toegankelijkheid van de dienstverlening en activiteiten te verbeteren en structurele knelpunten te signaleren aan lokaal en Vlaams beleid.

TOOM is één van zes projecten die projectmiddelen ontvangt voor het organiseren van brede gezinsondersteuning met het oog op kinderarmoedebestrijding. Eén van de subsidievereisten was het opvolgen en evalueren van de impact van het project. Makkelijker gezegd dan gedaan. TOOM ging de uitdaging aan, samen met VBJK. VBJK (centrum voor onderzoek en vernieuwing in voorzieningen voor jonge kinderen) ondersteunt TOOM en de andere projecten in hun zoektocht naar ‘impactevaluatie’.

Link en opportuniteiten voor je Huis van het Kind

  • Samenwerken aan toegankelijkheid van de dienstverlening voor kwetsbare gezinnen;
  • Participatie van gezinnen;
  • De impact van projecten en netwerken (waaronder Huizen van het Kind) in kaart brengen.

Waarom kan deze deelsessie inspirerend zijn voor jou?

Cindy Doumen en Ellen Thijs van OCMW Tongeren vertellen over het TOOM project en hoe zij de impact van hun acties opvolgen en evalueren. Sandra Van der Mespel vertelt wat VBJK reeds leerde uit de zoektocht naar impactevaluatie. Daarnaast zijn we benieuwd naar jullie verhaal. Wat zijn ervaringen, vragen en ideeën over impactevaluatie?

 

Contact

Focus van deze deelsessie

Levensdomein

socio-economische determinanten

Kamer

congres kamer impact
VBJK
kinderarmoede VBJK congres
Huis van het kind Tongeren