Impact evalueren! ECK De Kraamvogel

door Valerie Bosmans en Veerle Decorte of Saskia Van Besauw


Als Expertisecentrum Kraamzorg heeft De Kraamvogel VZW rond verschillende perinatale thema’s jarenlange deskundigheid opgebouwd. Niet in het minst rond kwetsbare vrouwen en kansarmoede. We investeerden heel wat in kwaliteitsvol werken, maar veel minder in het naar buiten komen met wat we deden. 

Met deze impactevaluatie heeft het ECK niet enkel tot doel om haar eigen werking helder in kaart te brengen maar ook specifieker de samenwerking tussen de perinatale partners in de Antwerpse Huizen van het Kind door te lichten.  

Door een beeld te krijgen van hoe de samenwerking op dit moment verloopt en dit als vertrekpunt te gebruiken, documenteren we een aantal aspecten van onze werking en acties. Zo kan er gewerkt worden aan structurele verbetervoorstellen om de dienstverlening naar de cliënten in de Huizen van het Kind op korte en lange termijn te verbeteren.

Link en opportuniteiten voor je Huis van het Kind

De impactoefening gebeurde in nauwe samenwerking met het Huis van het Kind Borgerhout en het Huis van het Kind Antwerpen Noord Pothoek. We stelden ons volgende vragen: 

-In welke mate zorgt de samenwerking tussen actoren, werkzaam in en rond Huizen van het Kind Antwerpen in de perinatale periode, voor een goede doorverwijzing van zwangeren en pas bevallen vrouwen en hun partner? 

-In welke mate zorgt de samenwerking tussen actoren, werkzaam in Huizen van het Kind Antwerpen in de perinatale periode, dat vrouwen een geïnformeerde keuze kunnen maken omtrent de zwangerschap en geboorte van hun kind?

Waarom kan deze deelsessie inspirerend zijn voor jou?

Het stilstaan bij en oplijsten van waar iedereen mee bezig is was een deugddoende oefening. Het gaf energie en ook erkenning van elkaars complementariteit om al de werkzaamheden van het ECK in kaart te brengen.

Contact

Veerle DECORTE - Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel vzw - veerle@kraamvogel.be

www.kraamvogel.be

Presentatie en verslag

Meer over zelfevalutie

Focus van deze deelsessie

Levensdomein

levensdomein gezondheidszorg

Kamer

congres kamer impact