Impact coronamaatregelen op ouders van kinderen met een beperking die kiezen voor inclusie

  • 17 december 2020

Het zijn pittige tijden voor ouders die kiezen voor inclusie!
De vele updates over de maatregelen en het overschakelen van de ene code naar de andere, laat zijn sporen na. We dragen zorg voor elkaar, maar slagen we er ook voldoende in zorg te dragen voor ouders die kiezen voor inclusie?! In media, in (evaluaties)commissies en rapporten missen we nog al te vaak de stem van ouders die kiezen voor inclusie en wordt er te weinig stil gestaan bij de impact van deze pandemie voor deze gezinnen.

Ouders voor Inclusie en Steunpunt voor Inclusie bundelen getuigenissen over de impact van de coronamaatregelen. Op deze manier willen ze de stem van ouders en jongeren die kiezen voor inclusie luider doen klinken en iedereen oproepen om voldoende ondersteunend te zijn.

Lees getuigenissen en beleidsaanbevelingen op hun website.