IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding - 2018

  • 9 november 2017

Talloze studies tonen aan dat een kwaliteitsvolle opvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar essentieel is om hun leven goed te kunnen starten. Jammer genoeg bezoeken weinig kinderen van kwetsbare gezinnen deze opvangvoorzieningen. 

Het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, wil daarom steun verlenen aan initiatieven die opvang-, ontmoetings- en toezichtmogelijkheden bieden aan jonge kinderen uit sociale woningen zodat ze hun leven goed kunnen beginnen. Het spel moet hierin een belangrijke rol innemen.

De steun wordt bij voorkeur ingezet voor de inrichting en de opstartkosten van de plaats, of voor de betere toegankelijkheid voor/en meer bezoeken van gezinnen die in sociale woningen leven. De jury zal bijzondere aandacht schenken aan initiatieven die lokale partnerschappen opzetten of verbeteren om aan deze gezinnen een aangepaste, kwaliteitsvolle opvang aan te bieden.
De initiatieven moeten ouderschapsondersteuning aanbieden en laten zien hoe ze de ouders gaan betrekken bij de opvang. 

Het IKEA Fonds biedt twee mogelijke ondersteuningen aan:

  • financiële steun van maximum 5.000 euro
  • financiële steun van maximum 20.000 euro + begeleiding.

Lees hier meer over dit project.