IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding - 2017

  • 13 december 2016

Talloze studies tonen aan dat een kwaliteitsvolle opvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar essentieel is om hun leven goed te kunnen starten. Jammer genoeg bezoeken weinig kinderen van kwetsbare gezinnen deze opvangvoorzieningen. Het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, wil daarom steun verlenen aan initiatieven die opvang-, ontmoetings- en toezichtmogelijkheden bieden aan jonge kinderen uit sociale woningen zodat ze hun leven goed kunnen beginnen. Het spel moet hierin een belangrijke rol innemen. De steun wordt bij voorkeur ingezet voor de inrichting en de opstartkosten van de plaats, of voor de betere toegankelijkheid voor/en meer bezoeken van gezinnen die in sociale woningen leven.
Het IKEA Fonds biedt twee mogelijke ondersteuningen aan:
. financiële steun van maximum 5.000 euro
. financiële steun van maximum 20.000 euro + begeleiding
Lees hier meer over dit project.