IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding

  • 25 februari 2016

Talloze studies tonen aan dat een kwaliteitsvolle opvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar essentieel is om hun leven goed te kunnen starten. Jammer genoeg bezoeken weinig kinderen van kwetsbare gezinnen deze opvangvoorzieningen. 

Het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, wil daarom steun verlenen aan initiatieven die opvang-, ontmoetings- en toezichtmogelijkheden bieden aan jonge kinderen uit sociale woningen zodat ze hun leven goed kunnen beginnen. De steun wordt bij voorkeur ingezet voor de inrichting en de opstartkosten van de plaats of voor de betere toegankelijkheid voor/en meer bezoeken van gezinnen die in sociale woningen leven. 

De jury zal bijzondere aandacht schenken aan initiatieven die lokale partnerschappen opzetten of verbeteren om aan deze gezinnen een aangepaste, kwaliteitsvolle opvang aan te bieden.
De initiatieven moeten ouderschapsondersteuning aanbieden en laten zien hoe ze de ouders gaan betrekken bij de opvang. 

Meer informatie om een kandidaatsdossier in te dienen kan je hier vinden.