Iedereen jeugdwerker! Inspiratie vanuit het jeugdwerk voor al wie kinderen en jongeren ondersteunt.

door Frederique Loones

Jeugdwerk is een recht voor alle kinderen en jongeren.  Vanuit het DNA van jeugdwerk en met een straffe missie wil jeugdwerk bruggen bouwen naar andere sectoren.  Door in te zetten op de kracht van vrijwilligers, experiment, diversiteit, kruispunten en de stem van kinderen en jongeren willen we bouwen aan jeugdwerk dat werkt voor iedereen: kinderen, jongeren, jeugdwerkers en partners.

Het jeugdwerk in Vlaanderen lanceerde in juni 2018 een agenda voor de toekomst.  Een agenda waarmee jeugdwerk vandaag en morgen verschil wil maken voor kinderen, jongeren en hun organisaties.  Maar dat willen en kunnen we niet alleen. We reiken een stevige hand naar iedereen die met kinderen en jongeren werkt om duurzame bruggen te bouwen.

Link en opportuniteiten voor je Huis van het Kind

We steken een stevige hand uit en roepen al wie met kinderen en jongeren werkt op om de jeugdwerker in zichzelf naar boven te halen.  Iedereen jeugdwerker!  Daar doen we het voor.  We zoomen in op het concept van de kruispuntwerker die kinderen en jongeren in vele levensdomeinen ondersteunt en inspireren jou met de manier waarop jeugdwerk met diversiteit in de samenleving omgaat.

Contact

Frederique LOONES - coördinator jeugdwerkondersteuning en breed jeugdbeleid - frederique.loones@ambrassade.be

Presentatie en verslag

Focus van deze deelsessie

Levensdomein

Cultuur/sport/vrije tijd

Kamer: proportioneel universalisme en participatie

congres kamer participatie
ambrassade
jeugdwerk congres