Samen verder bouwen

Overal Huizen van het Kind

Basisvoorzieningen zijn voor iedereen bereikbaar. Voor de Huizen van het Kind wil dit zeggen dat heel Vlaanderen (308 gemeenten) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zouden moeten ‘gecoverd zijn’. We willen deze ambitie realiseren tegen 2019.
Om dit te realiseren willen we ten eerste de bestaande Huizen van het Kind verder blijven ondersteunen in functie
van die Huizen van het Kind zelf, maar ook ter inspiratie voor andere gebieden waar er nog geen Huis van het Kind is.
In die gemeenten waar er nog geen samenwerkingsverband Huis van het Kind is, blijven we in samenwerking met
partners nieuwe Huizen van het Kind stimuleren en ondersteunen.

Levensdomeinen verbinden

De samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind als echte basisvoorzieningen verder laten uitgroeien betekent dat we in of via de Huizen van het Kind de verschillende levensdomeinen die met opvoeden en opgroeien te maken hebben verbinden.

 

Klik op de blaadjes voor meer informatie en inspiratie per levensdomein

levensdomein onderwijs

levensdomein geestelijk welbevinden

levensdomein sociale cohesie

levensdomein jeugdhulp

levensdomein gezondheidszorg

Cultuur/sport/vrije tijd

ouderschap en opvoedingsondersteuning

levensdomein kinderopvang

socio-economische determinanten

praktische ondersteuning

Elk kind, elk gezin gepast ondersteunen

De betekenis voor gezinnen met kinderen ligt in wat we doen met al die verbindingen tussen die levensdomeinen, we willen meerwaarde creëren. Die meerwaarde als samenwerkingsverband kunnen we bereiken door in te zetten op volgende prioritaire thema’s.

 

Klik op de thema's voor meer informatie.