Huizen van het Kind samen realiseren: dienstverlening met en voor gezinnen

door Bram Verschuere

 

In deze lezing wil Bram Verschuere nagaan wat de mogelijkheden zijn om de gezinnen zelf actief mee te laten bouwen aan de Huizen ven het Kind, en de geleverde dienstverlening.
Met een duur woord noemen we deze betrokkenheid bij de dienstverlening 'co-productie'. De belangrijke vragen zijn: wat motiveert mensen om te co-produceren? Hoe pakken we dat concreet aan? En welke effecten op de kwaliteit van de dienstverlening kunnen we verwachten?

Biografie

Bram Verschuere is docent Overheidsmanagement aan de Universiteit Gent (Faculteit Economie en Bedrijfskunde). Zijn onderzoek focust op de organisatie van de overheid, de relatie tussen overheid en non-profit sector, en het management van overheids- en nonprofit organisaties. Over deze thema's publiceerde hij ettelijke artikels, boeken en boekhoofdstukken bij nationale en internationale uitgevers. Meer informatie over publicaties.